Vingrinājumi

1. Bumbu ripināšana 
Ripināt bumbu ar tādu piepūli, lai tā precīzi apstātos iezīmētajā koridorā, kura platums ir 15 centimetri (skat. attēlu). Ieskaita katru bumbu, kura apstājusies iezīmētajā koridorā. Vingrinājumu veic ar labo un pēc tam ar kreiso roku.
Rezultāts. Koridorā palikušo bumbu skaits.
Inventārs. Dažādu lielumu un smagumu bumbas, ar krītu uzzīmētas līnijas (koridoru platumu un attālumu
starp tiem variē pēc skolēnu fiziskās sagatavotības).
2
2. Zig-zag skrējiens
Zig-zag skrējienā aiznes visas bumbas līdz distances galam un katru bumbu novieto atbilstoša lieluma 
aplītī (skat. attēlu). 
Variants. Aplīšos var likt burtus, ciparus, dažādas formas priekšmetus, aranžējot no lielāka uz mazāko vai 
otrādi. 
Rezultāts. Laiks sekundēs. 
Inventārs. Ar krītu (krāsainu skoču) uzzīmēta vingrinājuma izpildes vieta – pieci dažāda lieluma apļi, 
pieci priekšmeti, kurus likt apļos. 
3
3. Nolēcieni no vingrošanas sola 

Nolecot no vingrošanas sola, piezemēties 15 centimetru platā koridorā. Tā platumu un attālumu no sola 
variē, ņemot vērā skolēnu fizisko sagatavotību. 
Rezultāts. Precīzs piezemēšanās reižu skaits (maksimālais – piecas reizes). 
Inventārs. Vingrošanas sols vai cita veida paaugstinājums (paaugstinājuma augstums atkarīgs no skolēna 
vecuma), ar krītu uzzīmēts koridors.
4.  Šķēršļu josla 

Skolotāji var lietot šāda satura šķēršļu joslu kompleksai kustību koordinācijas izpausmes formu vērtēšanai 
(skat. attēlu): 
4
• uz līnijas salikt klucīšus; 
• līkloču skrējiens, soļošana vai rāpošana; 
• trīs dažāda izmēra vai smaguma bumbas iemest grozā; 
• pāri auklai pārmest klucīšus, izlīst zem auklas un no šiem klucīšiem izveidot piramīdu; 
• soļot pa vingrošanas solu, vidū pārkāpjot pāri bumbai; 
• apgriezties par 360º. 
Šķēršļu joslās var iekļaut šādus vingrinājumus dažādu vērtēšanas kompleksu izveidei: 
• soļot pa vingrošanas solu, izpildot dažādus uzdevumus; 
• pārnest dažāda lieluma bumbas no viena apļa otrā; 
• palēkties vai soļot pietupienā, veicot līkloču distanci; 
• rāpties pa vingrošanas sienu; 
• pārvarēt šķēršļus ar brīvi izvēlētu paņēmienu; 
• velties sānis pa paklāju; 
• pārnest bumbu, soļojot pa vingrošanas solu; 
• uzmest uz statīva trīs apļus no pieciem (attālums – 1,5–3 metri); 
• skriet apkārt statīviem (līkloču); 
• palīst zem divām noliktām aukliņām un pārkāpt tām pāri (atkārto divas reizes); 
• ripināt dažāda izmēra bumbas un salikt grozā (četras bumbas); 
• lēkt uz abām kājām no viena apļa otrā (seši apļi); 
• sasiet un atsiet četras lentītes. 
Šķēršļu augstumu, formu, lielumu, attālumu un skaitu skolotājs izvēlas pats, ņemot vērā mācību stundas uzdevumus, kā arī vērtēšanas mērķi.