PAMATSPĒLE

Pozicionālā uzbrukuma pamatā ir spēle 1 pret 1 ar aizsargu.

Pozicionālais uzbrukums raksturojas ar māņu kustību pret aizsargu un pavadošo spēli.

Māņu kusību var izpildīt uzskrienot  pa loku sānis no aizsarga vai pret aizsargu.

Pēdējā laikā tiek  novērota tendence, ka uzbrukuma spēlētāji izpilda pavadošo uzskriešanu pa loku prom no aisarga.

 

 

PAMATSPĒLE 1 pret 1

 

Māņu kustība uzskrienot prom no aizsarga (pa loku!)

1. Vidējais ārējais spēlē viens pret viens no piespēles. Uzsāk spēli viens no ārējiem malējiem uzskrienot pa lokveida trajektoriju!!! Vidējāis spēlē pavadošo spēli (pavada arī pa lokveida trejektoriju). Aizsrgs kustās zem bumbas (bez improvizācijas). Vidējais saņemto bumbu atpakaļ pieņem lēmumu 1. metiens no soļa (balstā lecienā), 2. spēle atpakaļ un caurgājiens, 3. spēle paralēli otram ārējām malējam un tas pats uz otru pusi.

11

2.  Vidējais ārējais spēlē viens pret viens. Uzsāk spēli vidējais ārējais. Viens no ārējiem malējiem uzskrienot pa lokveida trajektoriju   spēle pretkustību !!! Vidējāis ārējais pēc piespēles atdošanas lauž kustību un spēlē paralēlo. Vidējais saņemto bumbu atpakaļ pieņem lēmumu 1. metiens no soļa (balstā lecienā), 2. spēle atpakaļ un caurgājiens, 3. spēle paralēli otram ārējām malējam un tas pats uz otru pusi.

12

3. Līdzīgi spēlē  malējais no ārējā malēja piespēles un ārējais malējais no malējā piespēles.

 13

 

PAMATSPĒLE 2 pret 1

 

1. Bumba pie ārējā vidējā. Ārējais vidējais uzsāk spēli, ārējais malējais pavada. Ārējais malējais saņem bumbu, spēlē atpakaļ ar ārējo vidējo. Ārējais vidējais spēlē 1 pret 1 ar aizsargu un veic apspēli un malu. Ja aizsargs tiek apspēlēts, tad seko metiens vārtos. Ja aisargs aktīvi aizsargājas un tiek līdzi, tad ārējais vidējais spēlē krustu ar pretējā pusē ārējo malējo.

1

 

2. Bumba līnijas spēlētājam, kurš atrodas pa vidu uz brīvmetiena līnijas. Viens no ārējiem malējiem veic uzskriešanu pa loku krustā gar līnijas spēlētaju. Līnijas spēlētājs piespēlē uzskrienošam spēlētajam un veic paraušanos  uz vārtiem. Ārējais malējais saņemot bumbu veic metienu pa vārtiem vai piespēlē līnijas spēlētājam.

2

 

3.  Spēle 2 pret 1 notiek divās pozīcijās:

          1) Ārējais vidējais uzsāk spēli, uzskrien un piespēlē ārējam malējam. Ārējais malējais veic aizsarga apspēli uz malu un izpilda metienu vārtos vai piespēlē malējam spēlētājam krustā. Malējais saņemot bumbu turpina spēli un izpilda metienu vārtos.

          2) Malējais uzsāk spēli, veicot māņu kustību uz malu un piespēlējot ārējam palējam, kurš pavada. Ārējais malējais veic apspēli uz vidu, izpilda metienu vārtos vai piespēle krustā ārējam vidējam. Ārejais vidējais saņemot bumbu turpina spēli un izpilda metienu vārtos.

4 

p.s. Spēlētāju maiņa notiek nepārtraukti. Ārējie vidējie stājas ārējo malējo pozīcijā, ārejie malējie  malējo pozīcijā, malējie ārējo vidējo pozīcijā.

 

PAMATSPĒLE 3 pret 2

 

1. Paralēlais

Aktīvo uzbrukumu sāk viens no ārējiem malējiem. Ārējais malējais uzskrien starp konusu un aizsargu, izpilda metiena draudu, māņu kustību uz vidu un piespēlē tālāk vidējam ārējam. Vidējais ārējais izpilda caurgājienu vai piespēlē paralēli pavadošam ārējam malējam.

32

2. Krusts un paralēlais

Uzbrukumu sāk vidējais ārējais spēlētājs no ārējā malējā piespēles. Vidējais ārējais pārvietojas sānis pretī aizsargam un spēlē 1 pret 1, izpildot māņu kustību uz malu. Ārējais malējais (uz kura pusi spēlē vidējais ārējais) veic uzskriešanu vidējam aiz muguras. Ja aizargs spēlē pasīvi, tad vidējais ārējais apspēlējot aizsargu izpilda metienu vārtos. Ja aizsargs spēlē aktīvi, tad vidējais ārējais atdot piespēli krustā ārējam malēam, kurš uzbrūk pa vidu starp aizsargiem. Ja aizsargu pretī nav, tad metiens vārtos, ja aisargi paspēj nostāties pretī, tad seko piespēle tālāk paralēli uzskrienošam ārējam malējam spēlētājam.

3

 

 

 

PAMATSPĒLE 2 pret 2

 

1.Paralēlais un atpakaļ spēle

Paralēlā spēle sākas no malējā spēlētāja piespēles. Labais ārējais malējais saņemot bumbu spēlē uz vidu paralēlo ar kreiso ārējo malējo. Kreisais ārējais malējais uzskrien starp aizsargu un konusu, lauž kustību atpakaļ  un spēlē paralēlo ar labu ārējo malējo. Labais ārējais malējais izpilda caurgājienu un metienu vārtos.

 1

 

2.Paralēlais vai krusts

Paralēlā spēle sākas no malējā spēlētāja piespēles. Labais ārējais malējais saņemot bumbu spēlē uz vidu – pa kreisi paralēlo vai krustu ar kreiso ārējo malējo.  Kreisais ārējais malējais izpilda caurgājienu un metienu vārtos. 

2

3.  Pret aizsardzību 6 : 0

Spēlē ārējais vidējais ar līnijas spēlētāju. Vidējais ārējais uzskrien pa loku saņemot bumbu no kreisā ārējā, izpilda metiena draudu, lauž kustību pa labi un izpilda merienu vārtos vai spēlē ar līnijas spēlētāju. Līnijas spēlētājs spēlē bloku atbloku.

3

4.  Pret aizsardzību 5 : 1

Spēlē ārējais vidējais ar līnijas spēlētāju. Ārējais vidējais saņemot bumbu no kreisā ārējā pārvietojas pa loku pa labi, vienlaicīgi līnijas spēlētājs paraujas zem ārējā vidējā. Ārējais vidējais izpilda piespēli līnijas spēlētājam vai izpilda māņu kusību pa labi un metienu vārtos.

4

5.  2 pret 2 uz abām pusēm

Aktīvu uzbrukumu sāk kreisais ārējais malējais, uzskrienot pret malējo un izpilda māņu piespēli. Kreisais malējais izpilda māņu kustību bez bumbas uz vidu, saņem bumbu un spēlē starp pirmo – otro. Kreisais ārējais malējais uzskrien pa loku starp otro – trešo, izpilda metienu vārtos vai piespēli paralēli ārējam vidējam. Ārējais vidējais uzsktien pa loku piespēlē tālāk labam ārējam. Labais ārējais  uzskrien starp otro-trešo, izpilda māņu kustību uz malu, spēlē starp pirmo-otro, ja malējais pieslēdzas, tad piespēle malējam, kurš izpilda metienu vārtos. 

5

6. Atpakaļ spēle malējais ar ārējo vidējo

Kreisais malējais izpilda māņu piespēli kreisam ārējam spēlētājam. Kriesais ārējais uzskrien pa loku uz vidu, izpilda māņu kustību uz malu, saņem bumbu no kreisā malējā, spēlē starp pirmo-otro. Malējais pavada saņem bumbu un izpilda metienu vārtos.

7