Spēka attīstīšana

Spēks ir cilvēka fiziskā spēja ar muskuļu piepūli pārvarēt ārējo pretestību, deformēt vai pārvietot dažādus ķermeņus. Ķermeņa muskuļu kopējo spēku raksturo vispārējais spēks, kuru attīsta vispusīgās fiziskās sagatavošanas procesā. Vispārējais muskuļu spēks var izpausties statiskā un dinamiskā režīmā. Cilvēka ātrspēka spējas var izpausties kā eksplozīvais spēks. Specifiskais spēks ir spēks, kuru uzrāda muskuļi katram sporta veidam raksturīgajās kustībās atbilstoši specifiskajām prasībām. Spēka izturība ir cilvēka spēja pretoties nogurumam, ilgstoši veicot spēka vingrinājumus. Absolūtais spēks ir maksimālais spēks, kuru cilvēks uzrāda kādā kustībā. Relatīvais spēks ir absolūtā spēka attiecība pret cilvēka ķermeņa masu. Spēka rezerve ir atšķirība starp absolūto spēku un nepieciešamo spēku sacensību apstākļos. Fiziskās spējas – spēka izpausmes formas: dinamiskais spēks, statiskais spēks, maksimālais spēks, absolūtais spēks, relatīvais spēks, ātrspēks un spēka izturība. Pēc straujās augšanas ir optimālais posms spēka attīstīšanai: meitenēm, kad sākas menstruācijas, zēniem – 12–18 mēnešus pēc straujā augšanas posma. Spēka spējas palielinās 11–13 gadu vecumā. Absolūtā spēka attīstīšanai sensitīvais periods ir 14–17 gadu vecumā.