U8+

Bumbas tveršana


Piespēles

Dribls, bumbas kontrole

Metiena tehnika

Līnijas spēlētāja darbības un metiens vārtos

Metieni no tālās distances

Metieni no tālās distances skrējienā

Metieni no malējā pozīcijas