PĀRVIETOŠANĀS

PĀRVIETOŠANĀS AR UN BEZ BUMBAS

Mērķis:

Apgūt un pilnveidot visbiežāk izmantotās kustības handbolā, koordinācijas pilnveidošana.

1. Pārvietošanās ar pielikšanas soļiem.

5

2. Pārvietošanās skriešus un ar pielikšanas soļiem.

6

3.  Pārvietošanās ar pielikšanas soļien pēc trenera norādījumiem. Roka augšā – uz priekšu, roka lejā – atpakaļ, kreisā roka sānis – pa labi, labā roka sānis – pa kreisi (spoguļattēls).

7

4. Lēcieni riņķos pa labi pa kreisi.

8

5. Skrējiens līkločus apskrienot konusus un skrējiens zigzagā pieskaroties konusiem.

10

6. Atspoles skrējiens.

11

7. Skrējiens zigzagā ar skatu uz priekšu, ar muguru uz priekšu.

12

8. Skrējiens zigzagā pieskaroties pie konusiem un līklūčus starp konusiem.

13