DRIBLS

1. Bumbas dribls uz vietas ar labo un kreiso roku – augstas, vidējais un zemais.

2. Bumbas dribls dažādos sākuma stāvokļos un pārvietošanās veidos:  puspietupienā, pietupienā, sēžot, guļot uz muguras, guļot uz vēdera, pārvietojoties krustsolī, ar pielikšanas soļiem, ar muguru uz priekšu, ar palēcieniem, izpildot lēcienu pa 90°, 180° un 360°.

3. Bumbas dribls uz vietas. Pēc svilpes izpildīt izrāvienu 4 – 5 m, turpinot driblēt atgriezties atpakaļ.

4. Bumbas dribls sēžot. Pēc signāla, turpinot driblēt, ātri piecelties un izpildīt izrāvienu 5 – 6 m. 

5. Bumbas dribls guļot (uz vēdera vai muguras). Pēc signāla, turpinot driblēt, ātri piecelties un izpildīt izrāvienu 5 – 6 m.

6. Pārvietošanās ar driblu un vienlaicīgu pildbumbas vadīšanu ar kājām.

7. Ar vienu roku bumbas dribls, ar otru pamet bumbu virs sevis un notver.

8. Vienlaicīga divu bumbu driblēšana.

9. Pārmaiņus divu bumbu driblēšana.

10. S.st – viena bumba iespiesta starp ceļiem. Pārvietošanās uz priekšu ar lēcieniem uz abām kājām, vienlaicīgi driblējot bumbu.

11. S.st – spēlētāji pa pāriem sadodas rokās. Spēlētāji driblē bumbu ar brīvo roku un vienlaicīgi cenšas viens otru pārvilkt.

12. S.st – spēlētāji pa pāriem, katrs driblē bumbu un vienlaicīgi cenšas viens otru izgrūst.

13. S.st – spēlētāji pa pāriem, katram bumba. Driblējot bumbu, viens izpilda līkločus skrējienu dažādas kustības, bet otrs atkārto – “spogulis”.

14. S.st – spēlētāji pa pāriem, viena bumba. Spēlētājs bez bumbas drīvi pārvietojas pa laukumu, bet spēlētājs ar bumbu driblējot seko pirmajam ieturot noteikto distanci (2-3-4 m)

15. Tas pats, kas vingrinājumā 14. Spēlētājs bez bumbas pēkšņi apstājas, bet viņa partneris izpilda māņu kustību un apdriblē partneri.

16. S.st. spēlētāji pa pāriem. Katram pārim trīs bumbas. Spēlētāji pārvietojas ar driblu. Trešo bumbu piespēlē viens otram.

17. S.st. spēlētāji pa pāriem. Uz pāri viena bumba. Spēlētājs bez bumbas brīvi pārvietojas pa laukumu, spēlētājs bumbu, izmantojot driblu tam seko. Spēlētājs bez bumbas pēkšņi apstājas un nostājas žakļstājā (kājas plecu platumā). Spēlētājs ar bumbu izdriblē bumbu starp kājām, notver bumbu un turpina vingrinājumu.

18. Tas pats, kas vingr. nr. 17. Spēlētājs ar bumbu turpina driblēt bumbu izlien rāpus partnerim starp kājām un izpilda 5-6 m izrāvienu.

19. Spēlētāji driblē bumbu uz vietas (augstā, vidējā, zemā driblā). Treneris rāda noteiktu pirkstu skaitu uz vienas vai abām rokām. Spēlētāji skaļi nosauc to skaitu.

20. Pavietošanās ar driblu līkločus starp konusiem vai pildbumbām.

21. Pavietošanās ar driblu un māņu kustību izpildīšana ar ķermeņa augšdaļu.

22. Pavietošanās ar driblu dažādos virzienos, pēc trenera norādes.

23. Spēlētāji sadalās trijniekos. Divi spēlētāji ar driblu pārvietojas uz priekšu. Trešais spēlētājs izpilda aizsarga uzdevumu un cenšas atņemt bumbu pārmaiņus vienam, tad otram. Spēlētāji ar bumbu apspēlē aizsargu izmantojot zemo driblu.

24. Spēlētāji pāros. Vienam spēlētājam bumba. Bumbas dribls ar pretestību.

25. Spēlētāji pāros. Attālums starp spēlētājiem 3-4 m. Pirmais spēlētājs ar bumbu atrodas ar muguru pret otru. Pirmais  pamet bumbu augšā atpakaļ un pagriežas. Otrs bumbu tver un ar zemo driblu apspēlē pirmo.

KONTROLVINGRINĀJUMI/TESTI

1. 30m skrējiens ar driblu. Pāpmaiņus labā kreisā roka.

2. 30m skrējiens  ar drliblu “slalomā”. Konusi izvietoti ik pēc 4m (4;8;12;16;20;24;28).

3. Ilinoisas veiklības tests (Illinois Agility Test)

10

4. Zig Zag tests. Garumā 5m, platumā 3m. Skrējiens ar driblu zigzagā.

11

5. Skrējiens ar driblu. Ar brīvo roku pieskaroties konusam.

 20

6. Skrējiens līkločus.

 14

7. Skrējiens līkločus.

15

8. Skrējiens līkločus.

 16