TRIJĀS KOLONNĀS

Piespēles pa labi. Pēc piespēles atdošanas virzienā uz labo nostāsties savas kolonnas beigās.

1

Piespēles pa labi. Pēc piespēles atdošanas virzienā uz labo nostāsties blakus kolonnas beigās.

2

Piespēles pa kreisi. Pēc piespēles atdošanas virzienā uz labo nostāties blakus kolonnas beigās (pretējā virzienā).

3

4. Paralēlā spēle, piespēles no labās uz kreiso un no kreisās uz labo pusi. Pēc piespēles atdošanas nostājas savas kolonnas beigās.

4

Piespēles no labās uz kreiso un no kreisās uz labo pusi. Pēc piespēles atdošanas nostājas tajā kolonnā, kur atdeva piespēli.

5

Piespēles no labās uz kreiso un no kreisās uz labo pusi. Pēc piespēles atdošanas nostājas tajā kolonnā, kur atdeva piespēli. Vidējās kolonnas spēlētāji pēc piespēles atdošanas pārvietojas ar pielikšanas soļiem imitējot aizsargu.

6