2 pret 2

Paralēlais un atpakaļ spēle

Spēli sāk viens no ārējiem. Uzbrucēju uzdevums, izpildot māņu kustības ar vai bez bumbas, apspēlēt azsargu un iemest vārtus.

1

Paralēlā spēle sākas no malējā spēlētāja piespēles. Labais ārējais malējais saņemot bumbu spēlē uz vidu paralēlo ar kreiso ārējo malējo. Kreisais ārējais malējais uzskrien starp aizsargu un konusu, lauž kustību atpakaļ  un spēlē paralēlo ar labu ārējo malējo. Labais ārējais malējais izpilda caurgājienu un metienu vārtos.

2

Paralēlais vai krusts

Paralēlā spēle sākas no malējā spēlētāja piespēles. Labais ārējais malējais saņemot bumbu spēlē uz vidu – pa kreisi paralēlo vai krustu ar kreiso ārējo malējo.  Kreisais ārējais malējais izpilda caurgājienu un metienu vārtos.

2

Pret aizsardzību 6 : 0

Spēlē ārējais vidējais ar līnijas spēlētāju. Vidējais ārējais uzskrien pa loku saņemot bumbu no kreisā ārējā, izpilda metiena draudu, lauž kustību pa labi un izpilda merienu vārtos vai spēlē ar līnijas spēlētāju. Līnijas spēlētājs spēlē bloku atbloku.

3

Pret aizsardzību 5 : 1

Spēlē ārējais vidējais ar līnijas spēlētāju. Ārējais vidējais saņemot bumbu no kreisā ārējā pārvietojas pa loku pa labi, vienlaicīgi līnijas spēlētājs paraujas zem ārējā vidējā. Ārējais vidējais izpilda piespēli līnijas spēlētājam vai izpilda māņu kusību pa labi un metienu vārtos.

4

2 pret 2 uz abām pusēm

Aktīvu uzbrukumu sāk kreisais ārējais malējais, uzskrienot pret malējo un izpilda māņu piespēli. Kreisais malējais izpilda māņu kustību bez bumbas uz vidu, saņem bumbu un spēlē starp pirmo – otro. Kreisais ārējais malējais uzskrien pa loku starp otro – trešo, izpilda metienu vārtos vai piespēli paralēli ārējam vidējam. Ārējais vidējais uzsktien pa loku piespēlē tālāk labam ārējam. Labais ārējais  uzskrien starp otro-trešo, izpilda māņu kustību uz malu, spēlē starp pirmo-otro, ja malējais pieslēdzas, tad piespēle malējam, kurš izpilda metienu vārtos. 

5

Atpakaļ spēle kreisais malējais ar kreiso ārējo

Kreisais malējais izpilda māņu piespēli kreisam ārējam spēlētājam. Kriesais ārējais uzskrien pa loku uz vidu, izpilda māņu kustību uz malu, saņem bumbu no kreisā malējā, spēlē starp pirmo-otro. Malējais pavada saņem bumbu un izpilda metienu vārtos.

7