PIESPĒLES

  • Piespēle ir viens no svarīgākiem tehnikas elementiem handbolā.
  • Precīza, savlaizīga un ārta piespēle ir katra uzbrukuma pamatā. 
  • Visvairāk tehniskās kļūdas sacensībās tiek pieļautas tieši dodot vai tverot piespēles.
BUMBAS TVERŠANA

10

 

Pareiza bumbas tveršana nodrošina ātru, dinamisku un efektīvu spēli. Bumbas tveršana ar abām rokām ir efektīvākais tveršanas paņēmiens (vismazāk tehnisko kļūdu).  Par pareizu bumbas tveršanu liecina “maiga” un klusa tās notveršana. Pirkstiem ir jābūt izvērstiem un brīviem, vērstiem bumbas lidojuma virzienā. Rokas pastieptas pretī bumbai. Tieši roku un pirkstu veikla darbība veic “amortizējošo funkciju”.

Bumbas tveršanas veidi:

  • fontālā (ar skatu viens pret otru -spēles situācijās izmanto ļoti reti);
  • sāniskā (paralēlā spēle, pozicionālais uzbrukums izmanto ļoti bieži);
  • atmuguriskā (pusātrais un ātrais uzbrukums izmanto bieži).

Apmācības procesā uzsvars jāliek uz sānisko un atmugurisko bumbas tveršanas pilnveidošanu.

APZĪMĒJUMUMI,KURI IZMANTOTI VINGRINĀJUMOS

4