U14+

Iesildīšabās vingrinājums

Iesildīšabās vingrinājums

Atsperīgums/māņu kustības

Ātruma attrīstīšana (starta ātrums)