KRUSTI

“Garais krusts uz labo ārējo”. Pēc sadarbības izpēles līnijas spēlētājs paraujas, saņem piespēli un izpilda metienu vārtos.

“Garais krusts uz kreiso ārējo”. Pēc sadarbības izpēles līnijas spēlētājs paraujas, saņem piespēli un izpilda metienu vārtos.

“Garais krusts uz labo ārējo”. Pēc sadarbības izpēles līnijas spēlē aktīvi zem bumbas, vidējais ārējais nobīdās kreisā ārējā pozīcijā, saņem bumbu un izpilda caurgājienu.

“Krusts uz labo ārējo un atpakaļpiespēle”. Vidējais ārējais ved krustā labo ārējo, labais ārējais piespēlē bumbu kreisam ārējam, kreisais ārējais spēlē atpakaļ paralēlo.