FIZISKĀ SAGATAVOTĪBA

1

Īpaši attīsta tās fiziskās spējas, kurām ir labvēlīgāks sensitīvais periods. Sensitīvo periodu nosaka bērna ģenētiskā attīstība. Skolēna attīstību labvēlīgi ietekmēs iedzimto dotumu pārveide noteiktās fiziskās spējās, bet nelabvēlīgi, ja netiks ņemti vērā iedzimtie dotumi, tas aizkavēs fizisko spēju attīstību, izraisīs funkcionālo sistēmu pārslodzi, piemēram, nervu sistēmas pārslodzi, psihiskās un fiziskās attīstības traucējumus. Ja fizisko spēju attīstīšanā ņem vērā sensitīvos attīstības periodus, tad adaptācijas reakcijas uz fizisko slodzi norit atbilstoši, attīstot organisma funkcionālās rezerves.
20