PĀROS

1.  Spēlētāji nostājas ar skatu viens pret otru 3-4m attālumā. Izpildot piespēles spēlētāji izpilda lēcienus: (U-6)

  • uz abām kājām;
  • uz vienas kājas;
  • kājas plati-kopā;
  • pārlecieni labā priekšā, kreisā atpakaļ un otrādi, utt.

0

2. Spēlētāji nostājas ar skatu viens pret otru 3-4m attālumā. Pēc piespēles izpildīšanas spēlētāji izpilda dažādus uzdevumus: (U-6)

  • apguļas balstā guļus;
  • pieskaras ar roku pie grīdas;
  • apsēžas;
  • apgriežas pa 360 grādiem;
  • bumbu tver un piespēlē lēcienā, utt.

0

3. Piespēles ar divām bumbām.  Viens spēlētājs dod piespēli ar atsitienu pret grīdu, otrs pa gaisu. (U-8)

0-

4. Piespēles ar divām bumbām. Abas bumbas vienlaicīgi tiek piespēlētas pa gaisu. (U-8)

0---

5.  Piespēles ar divām bumbām. Viens partneris piespēlē bumbu otram. Otrs pamet bumbu augšā, tver partnera doto piespēli, piespēlē bumbu atpakaļ un notver savu bumbu. (U-8)

0----

6.  Spēlētāji nostājas ar skatu viens pret otru 3-4m attālumā. Spēlētēaji izpilda dažādas piespēles uzsktienot uz priekšu bumbas tveršanas brīdī un atgriežoties atpakaļ pēc piespēles izpildīšanas. (U-8; U-10)

1

7. Spēlētāji nostājas ar skatu viens pret otru 3-4m attālumā. Sēlētāji izpida piespēles viens otram vienlaicīgi attālinoties – abi spēlētāji izpilda skrējienu līdz sānu līnijām. (U-10)

2

6. Spēlētāji nostājas 3-4m attālumā vins no otra.  Viens no spēlētajiem ir vadošais. Vadošais spēlētājs izpilda skrējienu mainot virzienu, otrs spēlētājs atkārto. Ievērojot sākotnējo attālumu starp partveriem spēlētāji nepārtraukti izpilda piespēles viens otram. (U-10)

3

7.  Spēlētāji nostājas ar skatu pret vārtiem 3-4m attālumā. Pēc bumbas tveršanas spēlētāji uzskrien uz priekšu un izpilda piespēli. Pēc piespēles izpildīšanas spēlētājs atgriežas atpakaļ. (U-10)

4

8. Piespēles tveršana un atdošana kustībā. (U-10)

 1