3 pret 2

1. Paralēlais

Aktīvo uzbrukumu sāk viens no ārējiem malējiem. Ārējais malējais uzskrien starp konusu un aizsargu, izpilda metiena draudu, māņu kustību uz vidu un piespēlē tālāk vidējam ārējam. Vidējais ārējais izpilda caurgājienu vai piespēlē paralēli pavadošam ārējam malējam.

32

2. Krusts un paralēlais

Uzbrukumu sāk vidējais ārējais spēlētājs no ārējā malējā piespēles. Vidējais ārējais pārvietojas sānis pretī aizsargam un spēlē 1 pret 1, izpildot māņu kustību uz malu. Ārējais malējais (uz kura pusi spēlē vidējais ārējais) veic uzskriešanu vidējam aiz muguras. Ja aizargs spēlē pasīvi, tad vidējais ārējais apspēlējot aizsargu izpilda metienu vārtos. Ja aizsargs spēlē aktīvi, tad vidējais ārējais atdot piespēli krustā ārējam malēam, kurš uzbrūk pa vidu starp aizsargiem. Ja aizsargu pretī nav, tad metiens vārtos, ja aisargi paspēj nostāties pretī, tad seko piespēle tālāk paralēli uzskrienošam ārējam malējam spēlētājam.

3

 

3. Sadarbība – ārējais malējais, līnija un malējais spēlētājs.