Pret aizsardzību 6 : 0

 SAVILKŠANA  – paralēlais

Lai skatītu  SPIED ŠEIT

1

Ārējie malējie spēlē krustu “GARAIS KRUSTS” 

Lai skatītu SPIED ŠEIT

2

 

Malējais spēlētājs ieskrien

Lai skatītu animāciju SPIED ŠEIT

3