Atpakaļspēle

Uzbrukumu uzsāk ārējais malējais, pēc māņu kustības uz vidu, piespēlē bumbu ārējam vidējam, ārējais vidējais izpilda māņu kustību un spēlē atpakaļ uz ārējo malējo, kurš uzsāka uzbrukumu.
(Šajā vingrinājumā pret ārējo malējo ir novietots sols un paklājs. Sols paredzēts augstāka un savlaicīgāka lēciena trenēšanai, bet paklājs pašaizliedzīgākas piezemēšanās treniņam).