Spēles, stafetes un uzdevumi

Rotaļas, spēles, stafetes un uzdevumi ar handbola elementiem ir ļoti svarīga un neatņemana handbola treniņa sastāvdaļa, trenējot bērnus. Pirmām kārtām tās ir emocijas (prieks, interese, azarts).

Ir ļoti svarīgi, lai bērnu treniņā būtu daudz pozitīvu emociju un prieka. Tad bērni vienmēr gribēs apmeklēt treniņus.

Šajā konceptā ir paredzēts, ka treniņš sākas ar rotaļu, spēli, stafeti vai interesantu uzdevumu, pieņemot, ka bērns atnākot uz treniņa nodarbību fizioloģiski ir silts, t.i., bērnu emocionālais un psiholoģiskais stāvoklis dienas gaitā ir ar lielu intensitāti, līdz ar to, ķermeņa temperetūra ir mazliet pauugstināta un muskuļi atsevišķi nav jāiesilda, kā tas ir pieaugušo sportā.