U-6

U-6 (pirmsskolas vecums līdz 6 gadi)

Pamatā tās ir tikai rotaļas, stafetes un  vispārattīstošie vingrinājumi (turpmāk – VAV)

  • Rotaļas, stafete +- 40%.
  • VAV  ar nūjām, uz paKLājiem, bumbām, līdzsvara dēliem, vingrošanas sola, rāpošanas vingrinājumi, lecamauklām +- 60% 

 

Treniņu apmācības procesā handbola trenerim ir jāievēro šādi didaktiskie principi:

No zināmā uz nezināmo.

No vieglākā uz grūtāko.

No īsākā uz garāko.

No vienkāršā uz sarežģīto.

No lēnākā uz ātrāko.

 

Pateikt vēl nenozīmē sadzirdēt.

Sadzirdēt vēl nenozīmē saprast.

Saprast vēl nenozīmē piekrist.

Piekrist vēl nenozīmē iegaumēt.

Iegaumēt vēl nenozīmē pielietot.

Pielietot vēl nenozīmē saglabāt.

 

Treneri esiet pacietīgi, stipri un gudri mācot bērniem handbolu, nebariet bērnus par to, ka viņi kādu no handbola elementiem nevar izpildīt, iespējams, jūs nemākat iemācīt.