Lokanības pilnveidošana

Lokanība ir cilvēka muskuļu un locītavu spēja veikt kustības maksimālā amplitūdā jeb apjomā. Izšķir šādas lokanības izpausmes formas: vispārējā lokanība, speciālā lokanība; statiskā lokanība, ballistiskālokanība, dinamiskā lokanība; aktīvā un pasīvā lokanība. Lokanība ir fiziskā spēja, kas attīstās visagrāk, jo tās straujāka attīstīšanās sākas četru gadu vecumā un turpina attīstīties pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā. Visstraujāk lokanība abiem dzimumiem attīstās vecumā no 6 līdz 10 gadiem, bet tās dabiskā attīstīšanās turpinās arī straujās augšanas laikā. Pasīvās lokanības attīstīšanās sensitīvais periods ir vecumā no 9 līdz 10 gadiem. Aktīvās lokanības attīstīšanās sensitīvais periods no 10 līdz 14 gadiem.
Treniņa sākumā un pirms spēles ieteicams izmantot dinamiskos lokanības vingrinājumus!

Pēc treniņa un pēc spēles ieteicams izmantot statiskos stiepšanās vingrinājumus!

Pēc katra treniņa ir obligāti jāstiepj “četrgalvainais muskulis”!!! siastībā ar krustenisko saišu plīsumiem.
Lokanības vingrinājumu izpildei treniņu beigās vai pēc spēles ir liela nozīme.