2 pret 1

1. Bumba pie ārējā vidējā. Ārējais vidējais uzsāk spēli, ārējais malējais pavada. Ārējais malējais saņem bumbu, spēlē atpakaļ ar ārējo vidējo. Ārējais vidējais spēlē 1 pret 1 ar aizsargu un veic apspēli un malu. Ja aizsargs tiek apspēlēts, tad seko metiens vārtos. Ja aisargs aktīvi aizsargājas un tiek līdzi, tad ārējais vidējais spēlē krustu ar pretējā pusē ārējo malējo.

1

 

2. Bumba līnijas spēlētājam, kurš atrodas pa vidu uz brīvmetiena līnijas. Viens no ārējiem malējiem veic uzskriešanu pa loku krustā gar līnijas spēlētaju. Līnijas spēlētājs piespēlē uzskrienošam spēlētajam un veic paraušanos  uz vārtiem. Ārējais malējais saņemot bumbu veic metienu pa vārtiem vai piespēlē līnijas spēlētājam.

2

 

3.  Spēle 2 pret 1 notiek divās pozīcijās:

          1) Ārējais vidējais uzsāk spēli, uzskrien un piespēlē ārējam malējam. Ārējais malējais veic aizsarga apspēli uz malu un izpilda metienu vārtos vai piespēlē malējam spēlētājam krustā. Malējais saņemot bumbu turpina spēli un izpilda metienu vārtos.

          2) Malējais uzsāk spēli, veicot māņu kustību uz malu un piespēlējot ārējam palējam, kurš pavada. Ārējais malējais veic apspēli uz vidu, izpilda metienu vārtos vai piespēle krustā ārējam vidējam. Ārejais vidējais saņemot bumbu turpina spēli un izpilda metienu vārtos.

4 

p.s. Spēlētāju maiņa notiek nepārtraukti. Ārējie vidējie stājas ārējo malējo pozīcijā, ārejie malējie  malējo pozīcijā, malējie ārējo vidējo pozīcijā.