7-9 GADI

Treniņa plāna piemērs Nr.1
Treniņa plāna piemērs Nr.2