Sakarība starp trenera vadības stilu un handbola spēlētāju motivāciju Irānas handbola Pro-līgā

The Relationship between Coaching Behaviors and Competitive Motivation in Pro- League Handball Players of Iran

 
Fereydoon Tondnevis, Seyed Amir Ahmad Mozaffari and *Zahra Hajianzehaie
Department of Physical Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

 

Abstrakts

Šī pētījuma mērķis bija noteikt sakarību starp trenera vadības stilu (uzvedību, komunikāciju) un handbola spēlētāju motivāciju (konkurētspēju). Pētījuma subjekti bija Irānas Pro-līgas handbola spēlētāji un treneri. Lai noteiktu treneru vadības stilu Martin and Barnez’s (1999) un motivāciju (konkurētspēju) Willis’s(1982) tika izmantotas anketas.

Iegūtie rezultāti uzrādīja, ka starp treneru uzvedību un spēlētāju motivāciju (konkurētspēju) Irānas Pro-līgas handbola spēlētājiem ir būtiska pozitīva korelācija (r=0.312, p<0.01).

Pētnieki secināja, ka treneru vadības stils ietekmē handbola spēlētāju konkurētspēju un motivāciju Irānas handbola Pro-līgā. Pētnieki iesaka treneriem izmantos adekvātu vadības stilu, lai uzlabotu sportisko sniegumu saviem sportistiem.