Inovatīva 7m soda metiena atvairīšanas metode

Horvātijas pētnieks Mirko Bašic seminārā „XXXV Central coaches’ seminar of the Croatian handball association” savā pētījumā „Goal-keeper’s role in the cooperation with the defenders in saving the goal and his/her tactical actions (positioning) in relation to shots taken from different playing positions” uzsver, ka handbola vārtsarga bumbas atvairīšanas efektivitāte ir atkarīga tieši no ieņemtā sākuma stāvokļa vārtos pirms metiena. Pētnieks uzsver, ka treniņu nodarbībās vārtsargam jāveido pozicionālās situācijas, kur vārtsargs jau laicīgi nostājas un izpilda mazas amplitūdas bumbas atvairošas kustības. Pie līdzīga secinājuma ir nonākuši citi Horvātijas pētnieki, kuri pētīja vārtsargu ieņemtās pamatstājas nozīmīgumu septiņu metru soda metiena izpildes laikā. Pētnieki secināja, ka vārtsarga atvairīto bumbu efektivitāte paaugstinās un metiena precizitāte samazinās, ja vārtsargs bumbas atvēziena brīdī nostājas slīpi attiecībā pret spēlētāju, kurš izpilda soda metienu. Pētījumā piedalījās Horvātijas augstākās līgas divi vārtsargi un seši spēlētāji. Septiņu metru soda metiena izpildījuma laikā pirms bumbas atvēziena vārtsargs nostājās „pozīcijā 0”, bumbas atvēziena brīdī vārtsargs nostājās „pozīcijā 1” (sk. att). Rezultāti liecina, ka atvairot bumbas nemainot sākuma stāvokli vārtsargu atvairīto bumbu efektivitāte ir 15%, bet mainot pozīciju nostājoties „pozīcijā 1” atvairīto bumbu efektivitāte bija 32%. Tika novērotas izmaiņas metienos, kuri tika aizmesti garām vārtiem. Kad vārtsargs nemainīja sākuma stāvokli, palika „pozīcijā 0” tika aizmesti 11 % metienu garām vārtiem. Bet ja bumbas atvēziena laikā vārtsargs nostājās sānis un slīpi „pozīcija 1” tika aizmesti 32% metienu garām vārtiem.

Šāda bumbas atvairīšanas taktika no soda metiena pozīcijas ir inovatīva. Ņemot vērā to, ka handbola spēles laikā tiek izpildīti vidēji 3 – 5 soda metieni, tad šāds soda metienu atvairīšanas taktiskais risinājums ir noderīgs katram vārtsargam. Pētnieki norāda, ka jaunā soda metiena atvairīšanas taktika ir sistemātiski jāapgūst treniņu nodarbībās. Protams, tas ir tikai viens no veidiem, kā paaugstināt sacensību efektivitāti metienos no soda metienu līnijas.

Handbola vārtsarga pareiza atrašanās vieta vārtos (Roguli, 2011)