Handbola vārtsargs ietekmē soda metiena izpildījuma precizitāti

Handbola vārtsargs var ietekmēt soda metiena izpildījuma precizitāti un bumbas lidojuma trajektoriju vārtos. Pētnieks no Amsterdamas Johanvs van der Kemps (Kamp, 2008) izpētīja kā vārtsargs ietekmē soda metiena izpildījumu precizitāti. Savā pētījumā viņš parāda, ka handbola vārtsargs ietekmē soda metiena izpildes precizitāti veicot vienkāršas darbības – mainot sākuma stāvokli pirms metiena vārtos. Šis pētījums balstās uz “Müller-Lyer” optisko ilūzijas toriju (Blom, 2010). Teorijas pamatā ir cilvēku vizuālās uztveres īpatnības, kuru nosaka priekšmetu leņķiskais izvietojums telpā. Vizuālās uztveres īpatnības var pārbaudīt ar testa palīdzību (sk. 1.att.). Testā ir jānosaka, kur atrodas taisnes vidus punkts. Šajā taisnē vidus punkts ir atzīmēts ar zaļo krāsu, kaut gan tā nemaz neizskatās.

1. attēls. “Müller-Lyer” ilustrācijas tests (Blom, 2010)

Šis pētījums parāda, ka pastāv zināma sakarība starp roku izvietojumu septiņu metru soda metiena izpildes laikā, metiena trajektoriju un metiena precizitāti. Pētnieki izpētīja un secināja, ka handbola vārtsargs, kurš vārtos nostājas ar rokām augšā izskatās pa 3% – 5% liekāks, 186 cm garam vārtsargam tas ir 6 – 9cm. Rezultāti norāda uz to, ka handbola vārtsargs ar paceltām rokām metējam izskatās lielāks un metējs spiests bumbu mest vārtos ar augstāku precizitāti un tālāk no vārtsarga ķermeņa. Handbola vārtsargs ar nolaistām rokām metējam izskatās mazāks un metējs izpilda metienus pa vārtiem drošāk un tuvāk vārtsargam vidēji par 5,7 cm (sk. 2.att.) (Kamp, 2008).

2. attēls. Müller-Lyer” handbola vārtsargu pamatstāja (Kamp J. 2008)