HANDBOLA TRENIŅŠ AR VIEGLĀKU BUMBU PALIELINA BUMBAS MEŠANAS ĀTRUMU

THE EFFECT OF HANDBALL TRAINING WITH UNDERWEIGHTED BALLS ON THE THROWING VELOCITY OF NOVICE HANDBALL PLAYERS

 SKOUFAS D., STEFANIDIS P., MICHAILIDIS C., HATZIKOTOULAS K. AND KOTZAMANIDOU M.

Department of Physical Education and Sport Science,
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
 

           Handbolā ir svarīgs bumbas metiena ātrums. Šī pētījuma mērķis bija izpētīt kā treniņi ar vieglāku bumbu ietekmē bumbas metiena ātrumu.

Subjekti (n = 43) bija vīrieši, sporta augstskolas studenti (1.tab.). Subjektiem nebija iepriekšējā pieredzes handbolā (ne beisbolā, šķēpmešanā, volejbolā u.c. ar mešanu saistītos sportaveidos).

Eksperimenta dalībnieki pēc nejaušības principa tika sadalīti divās grupās: 1. (eksperimentālā grupā: n=22) apmācības laikā lietoja par 20% vieglāku bumbu (svars: 340 gr), bet 2. (kontroles grupā: n = 21) lietoja parastās bumbas (svars: 425 gr).

Apmācība notika 20 nedēļas. Pirmās 10.nedēļas pētījuma dalībnieki pamatā apguva metiena tehniku. Apmācībās pamatā bija „Metienu pilnveidošanas programma”, kuras pamatā bija 9-16 sērijas 6 maksimālo metienu intervāls starp sērijām bija 1 minūte (2.tab.).

Metiena ātruma pārbaude (1.att.) notika četras reizes: Pirms apmācības, 10.nedēļā, 20.nedēļā un 4 nedēļas pēc apmācības.

          Rezultāti parāda, ka apmācība ar vieglāku bumbu varētu uzlabot metiena ātrumu. Turklāt grupai, kura izmatoja vieglākas bumbas, augsti metina ātruma rādītāji saglabājas ilgāk (2.att.).

Šie secinājumi liecina, ka veicot apmācību ar samazinātu pretestību labvēlīgi ietekmē sportistu metiena ātruma rādītājus.

13

Table 1: Mean values ± standard error of mean (range of values) for biometric data for both training groups.

14

Table 2: Contents of the training protocol for the participants. Symbols (§n) indicate the period that the 4 evaluation tests took place (n=1-4).

15

Figure 1: Schematic representation of the experimental setup for the assessment of the throwing velocity.

16

Figure 2. Mean throwing velocity of the handball towards the target for the experimental and control group, before, during, at the end of the training period and after detraining. Vertical bars represent the standard error of mean. The asterisks indicate significant differences between the groups, and the horizontal lines represent significant differences for the time factor (p<0.05).