KOMBINĀCIJAS

Kombinācijas var spēlēt tad, kad ir pilnībā apgūti handbola uzbrukuma pamati – SAVILKŠANA, PARALĒLAIS.

1. Vidējā ieskriešana un paraušanās “LĒTAIS”. Ārējais videjais veic ieskriešanu zem labā ārējā malējā un tad paraujas uz pretējo pusi zem kreisē ārējā malējā.

30