PIRMSSKOLA līdz 6 gadi

 

Pamatā tās ir tikai rotaļas, stafetes un  vispārattīstošie vingrinājumi (turpmāk – VAV)

  • Rotaļas, stafete +- 40%.
  • VAV  ar nūjām, uz palkājiem, bumbām, līdzsvara dēliem, vingrošanas sola, rāpošanas vingrinājumi, lecamaulkām +- 60%