LOK projekts

Olimpiskās solidaritātes projekts – Nacionālās handbola sporta attīstības projekts.
No 26.10.2018 – 26.03.2019

Olimpiskās solidaritātes programmā “Nacionālās sporta struktūras attīstība” LHF ir saņēmusi finansiālu atbalstu sporta veida organizatoriskās un/vai treniņu sistēmas pilnveidošanai ar starptautiska eksperta palīdzību.
2018.gadā LOK Valde atbalstījusi Latvijas Handbola federācijas izstrādāto projektu Olimpiskās solidaritātes atbalsta piešķiršanai.
Projekta ietvaros plānoti treneru tālākizglītības procesi (semināri, kursi, meistarklases) gan centralizēti, gan reģionos.
Iesaistīto speciālistu/treneru darba grupu diskusijas un stratēģisku dokumentu izstrāde. Tiks organizētas mācību treniņnometnes un meistarklases, kas palīdzēs veikt treniņu darba vispusīgu tehnisko analīzi un iezīmēt pasākumus treniņu darba uzlabošanai. Jāveido treneru vidē vienota izpratne par aktualitātēm jauno handbolistu sagatavotībā.
Projekta galvenais mērķis pilnveidot treniņu darba struktūru, izmantojot reģionālo sporta centru attīstības mehānismu, un tādējādi veicināt handbola attīstību Latvijā.

Programmas darba plāns: Iesaistot LHF esošos biedrus, izstrādāt Latvijas handbola attīstības programmas realizēšanai nepieciešamos atbalstošos dokumentus, izveidojot federācijas ilgtermiņa stratēģijas dokumentus.
Programmas ietvaros pilveidot treniņmetodikas sistēmu sporta skolu darbībā, attīstīt sporta veida organizātorisko struktūru.
Izstrādāt sporta skolu treniņmetodikas vienotu darba materiālu.
Izveidot jaunatnes treneru komisiju, nodrošinot aktīvu un regulāru LHF treneru komisijas darbu.
Programma tiks veidota un vadīta IHF nozīmēta ārzmeju lektora/spieciālista uzraudzībā – Valērijs Putāns

Organizēti E.Visocka semināra turpinājums par tēmu: FIZISKO ĪPAŠĪBU ATTĪSTĪŠANAS IESPĒJAS
HANDBOLĀ DAŽĀDOS VECUMA POSMOS”.